Experts: Ingrid & Sebastian

Ingrid Weerts (Lijst VUUR) en Sebastian Wijnands (De Vrije Student) zijn dit academisch jaar lid van de Universiteitsraad. Nu zijn ze op zoek naar opvolgers. Ben jij nieuwsgierig wat zij allemaal doen in hun raadsjaar? Of zou jij ook de 32.000 UU-studenten willen vertegenwoordigen? Lees dan nu waar ze zich mee bezighouden!

Wat is de universiteitsraad?

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de universiteit. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, verdeeld over verschillende partijen, vormen de U-raad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging.

Waarom de raad?

Ingrid: “Ik zat twee jaar in de opleidingscommissie, maar ik kwam erachter dat je veel meer impact hebt als je hoger in de organisatie zit. In de raad kan ik een verschil maken. Zo is de nakijktermijn herzien aan de hand van mijn voorstel en zorg ik ervoor dat studenten duidelijker inzicht krijgen in hun keuzevakmogelijkheden.”

Sebastian: “Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat een mening van een deel van de studenten niet vertegenwoordigd was in de universiteitsraad en dat de accenten van de raad in mijn ogen verkeerd gelegd werden. Daarom wilde ik graag een ander geluid laten horen in de raad, waardoor er tijdens discussies andere perspectieven aan het licht komen.”

Wat doen jullie op een doorsneedag?

Er bestaat eigenlijk geen doorsneedag. Iedere dag heeft andere elementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vergaderingen met beleidsmedewerkers, het schrijven van adviezen of het doorlezen van bestuursbesluiten. Daarnaast vertegenwoordigen we dagelijks de duizenden studenten en daarom zoeken we vaak contact met andere studenten.

Volgend jaar hetzelfde beleven?

Geënthousiasmeerd? Kijk dan op de websites of Facebookpagina’s van de bestaande partijen (Lijst VUUR, Partij voor de Utrechtse Student of De Vrije Student). Er staan ook vacatures van De Vrije Student en Lijst VUUR op het vacaturebord! Voor meer algemene informatie kun je op de pagina van de Universiteit Utrecht over de universiteitsraad kijken.