SPS-NIP

Biography

Over SPS-NIP

SPS-NIP staat voor de Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen. Deze sectie binnen het NIP, de grootste beroepsorganisatie van psychologen in Nederland, is speciaal voor psychologiestudenten in het leven geroepen om de brug tussen de studie en het werkveld te verkleinen. Belangenbehartiging, inhoudelijke ondersteuning en informatievoorziening zijn dan ook de kernbegrippen in onze missie. SPS-NIP is zowel op landelijk als op stedelijk niveau actief voor psychologiestudenten. Zo is er bijvoorbeeld op elke universiteit waar de bachelor psychologie wordt aangeboden een Stedelijk Bestuur van ons actief, zo ook op de Universiteit van Utrecht: Stedelijk Bestuur Utrecht. Deze Stedelijke Besturen organiseren elk collegejaar zeer uiteenlopende en actuele studie- en carrièregerichte activiteiten die een duidelijk overzicht beogen te bieden van de te maken keuzes en toekomstmogelijkheden binnen de verschillende vakgebieden van de psychologie. Psychologiestudenten kunnen voor een sterk gereduceerd tarief, van 25 euro per jaar, dezelfde voordelen genieten als NIP-leden. Daarnaast bieden wij een heel aantal diensten aan zoals onze Stagebank, waar onze leden uitdagende werk- en afstudeerstages kunnen vinden in de verschillende richtingen binnen de psychologie.